Βασικές Υπηρεσίες μας

Νομικές μεταφράσεις

Μεταφράσεις Νομικών Εγγράφων

Η εταιρία μας εξειδικεύεται σε μεταφράσεις νομικών κειμένων και από την ίδρυση της καλύπτει τόσο ποιοτικά όσο και γρήγορα τις ανάγκες μετάφρασης εταιριών, ιδιωτών, καθώς και κρατικών και Ευρωπαϊκών φορέων

Περισσότερα

Μεταφράσεις Τεχνικών Εγγράφων

Οι τεχνικές μεταφράσεις διεκπεραιώνονται από εξειδικευμένους στον κάθε κλάδο συνεργάτες, με πολύχρονη εμπειρία & πιστοποιημένες ικανότητες

Περισσότερα
Μεταφράσεις Ιατρικών Εγγράφων

Μεταφράσεις Ιατρικών Εγγράφων

Η εμπειρία και η αξιοπιστία των συνεργατών μας σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα εξασφαλίζει την ποιότητα και την τεκμηριωμένη μετάφραση εγγράφων σας

Περισσότερα

Πτυχίων και Σπουδαστικών Εγγράφων

Η εταιρία μας από την ίδρυση της μεταφράζει όλα τα πτυχία και σπουδαστικά έγγραφα από και προς τα ελληνικά.

Περισσότερα

Λογιστικών Εγγράφων

Έχουμε την δυνατότητα να μεταφράσουμε επίσημα οποιοδήποτε λογιστικό έγγραφο για χρήση σε Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Περισσότερα

 Επιχειρησιακών Εγγράφων

εγχώριες και ξένες εταιρίες οι οποίες μας εμπιστεύονται σταθερά για την μετάφραση κειμένων και εγγράφων

Περισσότερα

Πιστοποιητικών

μεταφράσεις πιστοποιητικών για χρήση τους σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα

Περισσότερα

Website – Eshop

Ποιοτικές Μεταφράσεις Ιστοσελίδων και e-shop, Μόνο από Επαγγελματίες Μεταφραστές.

Περισσότερα

Επικυρωμένες φωτοτυπίες και μεταφράσεις

Αναλαμβάνουμε την επικύρωση φωτοαντιγράφων (εκ του πρωτοτύπου εγγράφου που έχετε)

Περισσότερα

Επίσημες πιστοποιημένες μεταφράσεις

αφορούν πρωτότυπα έγγραφα και προβλέπεται η χρήση τους σε δημόσιες επιχειρήσεις

Περισσότερα

Οι μεταφράσεις γίνονται στις γλώσσες

› μπορούν να γίνουν και όλοι οι ξενόγλωσσοι συνδυασμοί, π.χ. Αγγλικά <> Γεωργιανά