Η εταιρία μας από την ίδρυση της μεταφράζει όλα τα πτυχία και σπουδαστικά έγγραφα από και προς τα ελληνικά.

Οι μεταφράσεις μας είναι επικυρωμένες από τον συνεργάτη νομικό μας και είναι επίσημες για οποιαδήποτε χρήση σε δημόσια υπηρεσία της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε μεταφράσεις εγγράφων όπως:  

  • Απολυτήρια σχολείων
  • Βεβαιώσεις σπουδών
  • Πτυχία όλων των Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων
  • Αναλυτικές βαθμολογίες
  • Οδηγούς σπουδών
  • Πιστοποιητικά παρακολούθησης
  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
  • Πτυχία Lower, Proficiency, Delf, Zertifikat κτλ.