Μεταφράσεις Νομικών εγγράφων

Μεταφράσεις Νομικών Εγγράφων

Η εταιρία μας εξειδικεύεται σε μεταφράσεις νομικών εγγράφων και από την ίδρυση της καλύπτει τόσο ποιοτικά όσο και γρήγορα τις ανάγκες μετάφρασης εταιριών, ιδιωτών, καθώς και κρατικών και Ευρωπαϊκών φορέων, συνεργαζόμενη, βάσει αυστηρών κανόνων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, με πτυχιούχους μεταφραστές νομικής ορολογίας.

Οι Εξειδικευμένοι μεταφραστές στην νομική ορολογία – δικηγόροι διασφαλίζουν την σωστή απόδοση των όρων οποιουδήποτε νομικού εγγράφου από και προς την Ελληνική γλώσσα. Επίσης έχουν σημαντική εμπειρία στην ορολογία του νομικού συστήματος το οποίο ισχύει στη χώρα της γλώσσας απόδοσης.

Νομικές Μεταφράσεις που σας παρέχει η εταιρεία μας

 • Μεταφράσεις ποινικού δικαίου:
  Μεταφράσεις Ποινικών αποφάσεων, δικογράφων, μηνύσεων, αντιγράφων ποινικού μητρώου,

 • Μετάφραση εταιρικού δικαίου:
  Επικυρωμένες μεταφράσεις Συστάσεων – Συγχωνεύσεων – Τροποποιήσεων-Καταστατικών Εταιρειών

 • Μεταφράσεις εμπορικού δικαίου:
  Μεταφράσεις διαταγών πληρωμής, ανακοπών, ασφαλιστικών μέτρων σχετικών με αξιόγραφα, μεταφράσεις αξιογράφων ( επιταγές- συναλλαγματικές), Μεταφράσεις Ναυτικού Δικαίου.κ.α.

 • Μεταφράσεις Εργατικού Δικαίου:
  Μεταφράσεις δικαστικών αποφάσεων, μεταφράσεις συμβάσεων εργασίας, καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, κ.α.

 • Μεταφράσεις Διεθνούς- Ευρωπαϊκού Δικαίου:
  Μεταφράσεις προσφυγών – αποφάσεων στο ΕΔΑΔ και ΔΕΕ, μεταφράσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας και οδηγιών καθώς και λοιπών κοινοτικών εγγράφων

 • Μεταφράσεις Οικογενειακού Δικαίου:
  Μεταφράσεις αιτήσεων- αποφάσεων διαζυγίων, ληξιαρχικών πράξεων γέννησης-γάμου-θανάτου, συμφωνητικών επιμέλειας τέκνου και διατροφής, κ.α.

 • Μεταφράσεις Κληρονομικού Δικαίου:
  Μεταφράσεις δικαστικών αποφάσεων, κληρονομητηρίων, διαθηκών , αποδοχών-αποποιήσεων κληρονομιάς κ.α.

 • Μεταφράσεις Χρεογράφων:
  Μετοχές, έντοκα γραμμάτια, ομολογίες-ομόλογα

 • Μεταφράσεις Διοικητικού Δικαίου:
  Μεταφράσεις Δικαστικών αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων ( ΣΤΕ, Δ.Πρωτοδικείο/Εφετείο), αιτήσεων ακυρώσεως-διοικητικών προσφυγών, ενδικοφανών προσφυγών, κ.α.

 • Μεταφράσεις Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης:
  Μεταφράσεις δικαστικών αποφάσεων, διαταγών πληρωμής-ανακοπών, απογράφων, κατασχετήριων εκθέσεων, εκθέσεων πλειστηριασμού. κ.α.

 • Μεταφράσεις Συμβολαίων διαφόρων τύπων:
  Επικυρωμένες μεταφράσεις συμβολαίων αγοροπωλησίας, μισθώσεων( επαγγελματικών- κατοικίας), γονικής παροχής, δωρεάς κ.α.

 • Μεταφράσεις Εγγράφων Μετανάστευσης:
  Επικυρωμένες μεταφράσεις διαβατηρίων, πιστοποιητικών, ληξιαρχικών πράξεων κτλ.

 • Μεταφράσεις ΦΕΚ

  Οι μεταφραστές μας γνωρίζουν πολύ καλά την νομική ορολογία καθώς και το νομικό σύστημα που ισχύει στην χώρα της γλώσσας στην οποία επιθυμείτε να μεταφραστεί το κείμενό σας. ΦΕΚ, καταστατικών, αγωγών, δικογραφιών, ευρεσιτεχνιών, εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομικής αλληλογραφίας, χρεογράφων, κλητήριων θεσπισμάτων, πληρεξουσίων, προεδρικών διαταγμάτων, εγκυκλίων και εγγράφων διαιτησίας .

Η βασική αποδελτίωση της νομικής ορολογίας από έμπειρους συνεργάτες, διασφαλίζει την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της μετάφρασης και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας συγκεκριμένης βάσης ορολογίας για κάθε πελάτη μας.

Επικοινωνία