Η εταιρία μας ειδικεύεται σε μεταφράσεις πιστοποιητικών για χρήση τους σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Αναλόγως της χώρας έκδοσης των πιστοποιητικών, η μετάφραση τους επικυρώνεται από  Δικηγόρο – μεταφραστή που ειδικεύεται στη γλώσσα από και προς τα Ελληνικά.

  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών γεννήσεως
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών γάμου
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών θανάτου
  • Μεταφράσεις ποινικού μητρώου