Ένας σημαντικός αριθμός τεχνικών εταιριών, κοινοπραξιών αλλά και ιδιωτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εμπιστεύονται την EXPRESSIT για τις τεχνικές μεταφράσεις τους.

Οι μεταφράσεις τεχνικών κειμένων (iso, manuals), διεκπεραιώνονται από εξειδικευμένους στον κάθε κλάδο συνεργάτες, με πολύχρονη εμπειρία, πιστοποιημένες ικανότητες και περιλαμβάνουν όλα τα στάδια επεξεργασίας του εγγράφου σας, δηλαδή μετάφραση- διόρθωση- επιμέλεια κειμένου- σελιδοποίηση – ποιοτικό έλεγχο, προσφέροντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 • Μεταφράσεις οδηγιών χρήσης και λειτουργίας ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών
 • Μεταφράσεις οδηγιών χρήσης και λειτουργίας οικιακών συσκευών
 • Μεταφράσεις οδηγιών χρήσης και λειτουργίας ιατρικών μηχανημάτων
 • Μεταφράσεις φυλλαδίων & καταλόγων τεχνικών χαρακτηριστικών
 • Μεταφράσεις οδηγιών χρήσης μηχανικού & μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Μεταφράσεις οδηγιών μηχανημάτων βαριάς βιομηχανίας
 • Μεταφράσεις οδηγιών γεωργικών μηχανημάτων-συστημάτων
 • Μεταφράσεις τεχνικών μελετών διαφόρων κλάδων
 • Μεταφράσεις πιστοποιητικών συμμόρφωσης ISO
 • Μεταφράσεις εγγράφων αεροναυπηγικής
 • Μεταφράσεις εγγράφων βιομηχανίας ενέργειας
 • Μεταφράσεις εγγράφων βιομηχανίας ποτών
 • Μεταφράσεις εγγράφων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και υπόδησης
 • Μεταφράσεις εγγράφων μεταλλευτικής βιομηχανίας – μέταλλων και ορυκτών
 • Μεταφράσεις εγγράφων ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
 • Μεταφράσεις εγγράφων τεχνολογίας τροφίμων
 • Μεταφράσεις εγγράφων κατασκευής και πιστοποίησης επίπλων
 • Μεταφράσεις εγγράφων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών
 • Μεταφράσεις εγγράφων πολιτικής αεροπορίας
 • Μεταφράσεις εγγράφων ύδρευσης, οδοποιίαςΜεταφράσεις εγγράφων
 • Μεταφράσεις εγγράφων επεξεργασίας λυμάτων
 • Μεταφράσεις εγγράφων γεωλογικής μελέτης