Η εταιρία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους μεταφραστές ιατροφαρμακευτικών κειμένων και με την επιμέλεια συνεργατών ιατρών από διάφορες ειδικότητες

Αναλαμβάνει την μετάφραση ιατρικών κειμένων σε πολλούς συνδυασμούς γλωσσών. Η εμπειρία και η αξιοπιστία των συνεργατών μας σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα εξασφαλίζει την ποιότητα και την τεκμηριωμένη μετάφραση εγγράφων ιδιωτών, εταιριών ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, και νοσοκομείων.

  • Μεταφράσεις τιμολογίων και αποδείξεων νοσηλείων
  • Μεταφράσεις αρχείων και ιστορικού ασθενών
  • Μεταφράσεις φύλλων νοσηλείας και εξιτηρίων
  • Μεταφράσεις εξετάσεων και ιατρικών γνωματεύσεων
  • Μεταφράσεις οδηγιών χρήσης φαρμάκων
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ISO
  • Μεταφράσεις άρθρων, δελτίων τύπου
  • Μεταφράσεις κλινικών δοκιμών
  • Μεταφράσεις εγκρίσεως φαρμάκων