Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει πολλές εγχώριες και ξένες εταιρίες οι οποίες μας εμπιστεύονται σταθερά για την μετάφραση κειμένων και εγγράφων όπως:

  • Κείμενα HR
  • Αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων
  • Επιστολές και αλληλογραφία
  • Δελτία τύπου
  • Διαφημιστικές προβολές