Οι μεταφράσεις που αφορούν πρωτότυπα έγγραφα και προβλέπεται η χρήση τους σε δημόσιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, επικυρώνονται από πιστοποιημένους νομικούς, χωρίς επιπλέον κόστος για τον πελάτη μας.