Από το 1999

Με εμπειρία είκοσι πέντε χρόνων στο χώρο, αναλαμβάνουμε τη μετάφραση εγγράφων και κειμένων, με αξιοπιστία, εμπιστοσύνη και ασφάλεια.

Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις εξειδικευμένων εγγράφων όπως ιατρικά, νομικά, τεχνικά κτλ, οι οποίες ανατίθενται αποκλειστικά σε συνεργάτες με πολύχρονη εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο.

Επίσης, με την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει, διεκπεραιώνουμε τη μετάφραση και την επικύρωση εγγράφων όπως πιστοποιητικά, πτυχία, βεβαιώσεις κτλ σε πολύ σύντομο χρόνο, για την κατάθεσή τους σε υπηρεσίες, χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.

Κάνοντας καθημερινά πράξη τα όσα υποσχόμαστε

Το γραφείο μας έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πελατολόγιο, στο οποίο περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρίες της χώρας μας και του εξωτερικού, όπως και εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί.

Ειδικευόμαστε σε επίσημες, επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων

  • Πτυχία

  • Νομικά

  • Ιατρικά

  • Οικονομικά

  • Πιστοποιητικά

  • Λογιστικά

  • Τεχνικά

  • Ασφαλιστικά

Οι επίσημες μεταφράσεις, επικυρώνονται από τους δικηγόρους του γραφείου μας και γίνονται δεκτές από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άμεση Προσφορά

Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις ανεπίσημων εγγράφων

Όπως βιογραφικά, επιστολές, αλληλογραφία, λογοτεχνικά κείμενα κ.α.

Τα μεταφρασμένα έγγραφα παραδίδονται τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή.

Επικοινωνία